Zameranie drevených žalúzií.

Ak objednávate žalúzie aj s montážou ( Košice, Prešov a okolie ), prídeme k Vám zamerať rozmery my.

1. Meranie šírky: Ak žalúziu chcete vsadiť ku sklu do rámu okna , tak šírka bude zhruba rovná šírke skla aj s bočným tesnením. Merať by sa malo hore, v strede a dole na okne a udajte najmenší rozmer. Meranie pri montáži pred rám okna - požadovaná šírka / nezabudnúť spraviť presah po bokoch cca 1-2 cm podľa možností /. Šírku, ktorú udáte na objednávke, budú mať lamely žalúzie.

2. Meranie výšky: Výška pri vsadení žalúzie ku sklu do rámu okna sa meria od hornej zasklievacej lišty po spodnú zasklievaciu lištu zaokrúhlene na celé centimetre nahor. Výšku pri montáži pred rám okna udať podľa potreby...hore pridať cca min. 3 cm nad sklo, aby ste mali ako upevniť horný nosník. Pri montáži na stenu udajte proste potrebný rozmer.

3. Na objednávku treba udať aj ovládanie ( Pravé, Ľavé ) pri pohľade na okno z miestnosti.

4. Udajte farbu lamiel podľa vzorkovníka ( číslo farby ).

Montáž drevených žalúzií.

1.Pre horný nosník priskrutkujte dodané konzolky. Namontujte nosník.

2. Zaveste paličku pri HZ25. Namontujte koncovky na šnúrky.

3. Dole upevnite silony vo vzdialenosti od skla min. 10 mm HZ25, 20mm HZ 50. Samozrejme dierky treba vycentrovať podľa dier v lamelách.

4. Silony treba napnúť a zaistiť..

5. Vyskúšajte žalúziu.

späť na drevené žalúzie