Zameranie vertikálnych žalúzií.

Ak objednávate žalúzie aj s montážou ( Košice, Prešov a okolie ), prídeme k Vám zamerať rozmery my.

1. Na zameranie žalúzií si pripravte meter ( kovové pásmo - nie krajčírsky, ani iný ). Šírku merajte v mieste, kde bude upevnený nosník. Treba ubrať cca 1 - 2 cm z nameranej šírky, ak chcete žalúziu od steny po stenu ( treba si pozrieť či nemáte oblúkové zakončenie stropu a odpočítať oblúk od meranej šírky ). Ak chcete žalúziu len na okno - pridáva sa na boky presah cca 15 - 20 cm na každú stranu, aby aj pri pohľade z boku bolo okno zakryté ( platí pre žalúziu pred stenou ). Šírka udaná v objednávke bude šírka žalúzie ( aj horného nosníka ).

2. Výšku merajte od stropu po zem a odrátajte medzeru od zeme cca 2 - 5 cm podľa vlastného uváženia. Výšku je nutné merať na viacerých miestach a udať najmenší rozmer, lebo podlahy zvyknú byť krivé. Ak chcete žalúziu len po parapet, je dobré parapet zakryť žalúziou. Výška, ktorú udáte v objednávke, bude celková výška žalúzie ( nosník + látka).

3. Na objednávku treba udať aj ovládanie ( Pravé, Ľavé ) pri pohľade na okno z miestnosti. Udajte aj potrebnú dĺžku ovládania v cm.

4. Zadajte sťahovanie látok ( vpravo, vľavo, od stredu na strany, do stredu )

5. Zadajte farbu látok podľa vzorkovníka ( názov a číslo farby ).

Montáž vertikálnych žalúzií.

1. Navŕtajte si diery 8 mm na hmoždinky č.8 a zaskrutkujte do nich držiaky nosníka. Treba pritom myslieť na to, že lamely žalúzie sa budú aj otáčať...čiže os žalúzie musí byť od steny, alebo iných predmetov vzdialená aspoň 1/2 zo šírky lamiel žalúzie.

2. Zasuňte nosník do držiakov.

nosník

3. Zaveste látky na háčiky, dole do látok vsuňte plastové závažia uškom smerom nahor. Nakoniec pospájajte závažia retiazkou.

retiazka

4. Vyskúšajte chod žalúzie. Pri prípadnom zaseknutí počas chodu žalúzie treba pohýbať látkou, alebo sa vrátiť späť a skúsiť znovu. Neťahajte niečo násilím - môžete poškodiť mechanizmus žalúzie.

5. Šnúru a retiazku ťahajte len kolmo nadol !!!

Späť na vertikálne žalúzie