Zameranie bambusových žalúzií

Ak objednávate žalúzie aj s montážou ( Košice, Prešov a okolie ), prídeme k Vám zamerať rozmery my.

1. Meranie šírky: HZ 25mm žalúzie aj LUX 25mm žalúzie sa merajú podľa obrázka. Montujú sa ku sklu do rámu okna , tak šírka bude zhruba rovná šírke skla aj s bočným tesnením. Merať by sa malo hore, v strede a dole na okne a udajte najmenší rozmer. Šírku v centimetroch v tvare XX,X cm, budú mať lamely žalúzie.

zameranie žalúzií

2. Meranie výšky: Výška pri vsadení žalúzie ku sklu do rámu okna sa meria od hornej zasklievacej lišty po spodnú zasklievaciu lištu zaokrúhlene na celé centimetre dole. Pre montáž HZ50mm žalúzií na stenu, zadajte proste potrebný rozmer. Šírku a výšku.

3. Na objednávku treba zadať ovládanie ( Pravé, Ľavé ) pri pohľade na okno z miestnosti.

4. Zadajte farbu lamiel podľa vzorkovníka ( číslo farby ).

Montáž bambusových žalúzií

1.Pre horný nosník priskrutkujte dodané konzolky. Namontujte nosník. Žaluzia LUX sa priamo montuje na okenný rám skrutkami.

2.Zaveste paličku pri HZ25 aj pri LUX. Namontujte koncovky na šnúrky.

3.Dole upevnite silony vo vzdialenosti od skla min. 10 mm HZ25, 20mm HZ 50. Samozrejme dierky treba vycentrovať podľa dier v lamelách.

4. Silony treba napnúť a zaistiť..

5. Vyskúšajte žalúziu.

Späť na bambusové žalúzie