Reklamácie

Reklamácie, ktoré je možné vybaviť na mieste montáže, vybavujeme ihneď ako je to možné. Pokiaľ je nutné vrátiť tovar dodávateľovi na odstránenie vád a chýb, alebo je nutné objednať reklamovaný poškodený diel, môže sa reklamácia pretiahnuť na 2 až 3 týždne.