Zameranie drevených žalúzií

Ak objednávate žalúzie aj s montážou ( Košice a okolie ), prídeme k Vám zamerať rozmery my.

1. Meranie šírky: Ak žalúziu chcete vsadiť ku sklu do rámu okna , tak šírka bude zhruba rovná šírke skla aj s bočným tesnením. Merať by sa malo hore, v strede a dole na okne a udajte najmenší rozmer. Meranie pri montáži pred rám okna - požadovaná šírka / nezabudnúť spraviť presah po bokoch cca 1-2 cm podľa možností /. Šírku v centimetroch v tvare XX,X cm, budú mať lamely žalúzie.

zameranie žalúzií

2. Meranie výšky: Výška pri vsadení žalúzie ku sklu do rámu okna sa meria od hornej zasklievacej lišty po spodnú zasklievaciu lištu zaokrúhlene na celé centimetre. Výšku pri montáži pred rám okna treba zadať podľa potreby...hore pridať cca min. 4 cm nad sklo, aby ste mali ako upevniť horný nosník. Pre montáž na stenu, zadajte proste potrebný rozmer.

3. Na objednávku treba zadať ovládanie ( Pravé, Ľavé ) pri pohľade na okno z miestnosti.

4. Zadajte farbu lamiel podľa vzorkovníka ( číslo farby ).

Montáž drevených žalúzií

1.Pre horný nosník priskrutkujte dodané konzolky. Namontujte nosník.

2.Zaveste paličku pri HZ25. Namontujte koncovky na šnúrky.

3.Dole upevnite silony vo vzdialenosti od skla min. 10 mm HZ25, 20mm HZ 50. Samozrejme dierky treba vycentrovať podľa dier v lamelách.

4. Silony treba napnúť a zaistiť..

5. Vyskúšajte žalúziu.

Späť na drevené žalúzie