Zameranie horizontálnych žalúzií

Ak objednávate žalúzie aj s montážou ( Košice, Prešov a okolie ), prídeme k Vám zamerať rozmery my.

1. Meranie šírky žalúzie: Všeobecný predpis na meranie nie je, pretože existuje veľké množstvo profilov okien s rôznymi zasklievacími lištami ( kolmými, šikmými, oblými ). Lamely žalúzie sú zapustené ku sklu cca 13 mm ( čiže v tej časti zasklievacej lišty treba merať ). Lamely sa budú aj pohybovať - treba odpočítať 1 mm z každej strany, aby vznikla na bokoch malá vôľa. Ináč povedané, šírka lamiel je vo väčšine prípadov šírka skla aj s tesnením. Merať by sa malo hore, v strede a dole na okne a udať najmenší rozmer. Šírku v centimetroch v tvare XX,X cm ktorú udáte na objednávke, budú mať lamely žalúzie.

zameranie žalúzií

2. Výška sa meria od hornej zasklievacej lišty po spodnú zasklievaciu lištu na vonkajšej hrane zasklievacej lišty, zaokrúhľuje sa na celé centimetre nahor.

3. Na objednávku treba zadať ovládanie ( Pravé, Ľavé ) pri pohľade na okno z miestnosti.

4. Zadajte farbu lamiel podľa vzorkovníka ( číslo farby ) a taktiež zadajte farbu nosníka podľa vzorkovníka ( číslo farby nosníka ).

Montáž horizontálnych žalúzií

1. Na hornej lamele žalúzie nastavte pliešky, aby sa nepohybovali a boli v osi s otvorom v lamele. Horný nosník priskrutkujte štyrmi skrutkami na rám okna.

2. Priskrutkujte úchytku na retiazku cca 8 cm nad spodok natiahnutej retiazky.

3. Dole navŕtajte dierky na silony priemer 2,5 mm do plastu, priemer 4,0 mm do dreva vo vzdialenosti min. 10 mm od skla. Samozrejme dierky treba vycentrovať podľa otvorov v lamelách. Do dreva naskrutkujte ešte kovové úchytné skrutky. Do dierky vsuňte silon s dvojitým uzlom na konci, potom aj štoplík a potiahnite silon smerom von, aby sa zaistil o štoplík.

4. Hore pod krytkami odistite silon vypáčením plastovej plôšky( obr.), napnite ho potiahnutím, zaistite zatlačením plastovej plôšky a odstrihnite cca 2 cm koniec silonu. Pri ISOLINE PRIM zatlačte krytky nosníka zboku. Bočné krytky Isoline - nasaďte najprv spodok a potom vrch ( pre PRIM zboku ).

5. Vyskúšajte žalúziu. Retiazkou stiahnite žalúziu dole. Potom sa mierne vracajte retiazkou späť, čím už vlastne nastavujete naklopenie lamiel. Ak pokračujete v ťahaní retiazky, začnete lamely žalúzie vyťahovať hore.

Späť na horizontálne žalúzie